БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКИ НАД 79лв

Настоящият документ урежда общите условия, при които уеб магазин www.thechicdeco.com извършва своята търговска дейност по продажба на декорации, парти аксесоари, украса за рожден ден, годишнини, раждане, ергенски / момински партита и т.н., включително, но не само реклама и позициониране на продуктите си, сключване на договор за покупко-продажба /дистанционна/ със своите клиенти, организация на процеса по доставка на поръчката, както и гаранционите условия и политика по връщане по смисъла на ЗЗП.

 • www.thechicdeco.com е  уеб магазин, наричан тук “Магазин”, собственост на “ШИК ДЕКО” ЕООД с ЕИК 207167933, което е собственик и на търговската марка, под която осъществява търговската си дейност. За нуждите на настоящия документ,  “ШИК ДЕКО” ЕООД с ЕИК 207167933 ще бъде наричано по-долу “Търговец”, а всяко трето лице ползвател на уеб магазина, без значение дали достига до поръчка, ще бъде наричан “Клиент”.
 • С влизане в магазина, Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия, без да има значение, дали ползва същия в лично качество или като представител/пълномощник на трети физическо и/или юридическо лице, като последният се задължава да спазва и съобразява същите при поръчка, плащане, получаване и гаранциони искове.
 • Магазинът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като тези промени са задължителни за страните, само и единствено след публикуването им на уеб страницата.
 • Дейността на търговеца и всички договори се сключват и се регулира от нормите на Българското законодателство и на международните договори и регламентите на ЕС, където е приложимо.
 • Всички спорове, възникнали във връзка или по повод ползването на магазина и сключване на договор за покупко-продажба по настоящите Общи условия са уреждат по доброволен път при спазване на правилата за взаимни отстъпки, а когато това е невъзможно споровете се отнася за решаване до компетентния български съд.
 • Магазинът е собственост на “ШИК ДЕКО” ЕООД с ЕИК 207167933 – дружество с ограничена отговороност, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при АВ и осъществяващо дейността си по реда на Търговския закон, с адрес на управление и извършване на търговската си дейност гр. София, ул. Братя Миладинови 12, етаж 1, електрона поща support@thechicdeco.com с номер на регистрация по ЗДС – BG207167933.
 • Органите осъществяващи надзор върху дейността на Магазинът са Комисия за защита на потребителите – Aдpec: България, гр. Coфия, 1000, пл. „Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6, тeл.: 02 / 980 25 24, гopeщa линия: 0700 111 22, Уeб caйт: www.kzp.bg; Комисия за защита на конкуренцията – Адрес: България София 1000, бул. Витоша №18, Телефони за връзка от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 17:30 ч. – Справки: 02 935 62 22,Уeб caйт: www.cpc.bg/ и Комисия за защита на личните данни – адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Карта GPS координати: N 42.668839    E 23.377495, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg
 • Снимките и съдържанието на уеб страницата са собственост на Търговецът и/или последният има право да използва същите в търговската си дейност и е уредил тези отношения  носителя на авторското право върху тях.
 • Клиентът има право да разглежда снимките и съдържанието на Магазина неограничено и под всякаква форма и с всякакви устройства, като няма право да ползва каквото и да е съдържание и снимки обект на авторско право на Търговеца с търговски цели или с всякакви такива, които могат да носят търговски оборот за Клиента. Последният има право да ги ползва за лична употреба при спазване на нормите на ЗАПСП.
 • Клиентът може да направи поръчка с или без регистрация /като гост/, като в случай на регистрация всички предоставени лични данни по смисъла на ЗЗП ще бъдат използвани в съответствие с нашата политика за защита на лични данни, както условията за използване на “бисквитки”.
Права и задължения на Клиента
 • Клиентът има пълното право да достъпва Магазина от всякакви устройства, да разглежда и изисква информация, извън публикуваната за всички продукти и артикули обявени в него, както и да поръчва от същите, освен в случаите, когато същите са изчерпани и за това е предоставена информация.
 • Клиентът е длъжен да посочи валидни данни при извършването на регистрация и/или при подаване на данните, които са нужни за осъществяване на поръчката.
 • Клиентът носи лична отговорност за опазване сигурността на избраните от него потребителско име и парола.
 • Клиентът е длъжен да приеме поръчаната от него стока /или да подсигури лице, което да приеме същата на посочения от него адрес или да вдигне същата от доставчика, както и да плати същата, по избрания от него начин, включително разходите за доставка, когато такива се начисляват.
 • Клиентът има право да откаже да приеме стоките, в случай че преди или след извършване на преглед се установи, че същите нямат дефекти и отговарят на поръчаното от него, само и единствено след плащане на разходите по доставката. В случай че Клиентът наруши целостта на стоките и/или увреди същите, така че да не могат да бъдат продавани, същият няма право да върне последните и трябва да плати пълният размер на продажната им цена. По смисъла на ЗЗП стоката е дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани със:
  • Представянето на стоката по отношение на следните елементи: качество, количество, наименование, вид, състав, произход, трайност, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката, рекламата на стоката и предоставената информация за нея, и
  • момента на пускане на стоката в обращение.
  • Стоката не се смята за дефектна поради единствената причина, че в последствие е пусната в обращение друга стока с по-добри показатели.
  • По смисъла на ЗЗП, Клиентът /потребителят/ има право да направи рекламация на стоките по реда на Закон за защита на потребителя.
Права и задължения на Търговеца:
 • Търговецът може да третира всяка една поръчка за невалидна и необвързваща, в случай че прецени, че Клиентът е предоставил неверни и/или невалидни данни и в тези хипотези не носи задължение за доставка на стоката/ите.
 • Търговецът има право да заличи регистрацията /дерегистрира/ на всеки Потребител по собствена преценка. Всички права и задължения, които страните имат по отношения възникнали преди дерегистрацията остават в сила между страните и се регулират от настоящите общи условия до завършването на фактическия състав на сделката
 • Поради спецификата в динамиката при електронната търговия има случаи, при които стоката, която е налична, се оказва изчерпана, от направени поръчки от други Клиенти. В такива ситуации, Търговецът си запазва правото да не изпълни поръчката, като ако цената на стоките е платена, се задължава да върне платената сума на Клиента.
 • Търговецът се задължава да осигури навременната доставка на поръчаните стоки до подадения от Клиента адрес, като след плащане на стоките се прехвърля и собствеността върху същите, както и рискът от погиването им.
 • Цените, посочени в Магазинът са крайни с начислен ДДС, в български лева.
Поръчка
 • При последното действие по изпращане на поръчка Вие се съгласявате с прилагането на настоящите общи условия при ползването на Магазина.
 • Въпреки усилията на екипа ни, е възможна ситуация, в която след като поръчката ви е приета, искан от Вас артикул да не е наличен, като ние ще Ви предложим или замяна, или отмяна на поръчката в тази и част, или да ни дадете разумен срок за производство и доставка.
 • В случай че отметнете полете “Съгласен/а съм да получавам новини и промоционални известия” Вие се съгласявате да получават рекламни материали и търговски съобщения на посочения от Вас адрес на електронна поща.
 • Прилагане на код за отстъпка  (промо код):
  • Всеки код за отстъпка не може да се комбинира с друг код за отстъпка.  За всяка поръчка може да използвате само един код за отстъпка.
  • Всеки код за отстъпка не може да бъде прилаган за артикули в разпродажба, използван съвместно със специални промоции и кампании за намаление активни в уебсайта.
 • Плащанията на направените поръчки могат да бъдат извършени чрез наложен платеж (Пощенски Паричен Превод през Еконт), като същото трябва да бъде направено от Клиента при доставянето на пратката до посочения от последния адрес и/ или офис на Еконт и/или Еконтомат. Ако клиентът върне поръчаните стоки поради причина, за която Търговецът отговаря или по реда на 13.5, платената цена се възстановява чрез банков превод по банкова сметка допълнително уточнена между страните.
 • Доставките се извършват от Еконт в срок до 5 работни дни от получаване на поръчката.
 • Доставка за сума над 79 /седемдесет и девет/ лева до офис на Еконт е безплатна.
Back to Top
Продуктът е добавен в количката